La felicitat personal

La felicitat no és quelcom que puguin donar-nos els altres, sinó quelcom que podem aconseguir nosaltres mateixos. Únicament qui és capaç d'acceptar-se i estimar-se està en condicions de propiciar la seva felicitat i compartir-la.

Aquest llibre proposa pautes per a realitzar una transformació interior que permeti viure d'acord amb un mateix, construir una relació amorosa harmònica i desenvolupar, al màxim, el propi potencial. El camí d'automillora que aquest procés obre, ens portarà cap a la felicitat.

Qui estigui disposat a aprendre dels seus errors i consideri que la felicitat depèn més de les seves actituds que de les seves circumstàncies trobarà en aquest manual una guia útil per a assolir la felicitat.

Edicions internacionals

Edició catalana: Mina
Edició castellana: Random House Mondadori
Edició portuguesa: Temas da Actualidade

© Zarana 2010 · Agència literària · Avís legal · Contacte || by {ti}