Sexe savi

La convivència en parella implica moltes dificultats, ja que quan el vincle amorós es consolida, comencen a actuar els tres enemics de l'amor: la gelosia, la rutina i la infidelitat.

El problema que comporten tots aquests és la pèrdua de l´interès sexual.

Aquesta obra ofereix les claus per mantenir l'atractivitat de l´objecte amorós; explica com evitar que el desig es converteixi en una obligació i la sexualitat en un dèbit conjugal. Pretén establir les pautes del sexe savi, és a dir, un sexe fet per a perdurar i seguir sent gratificant; un sexe que no converteixi la parella estable en parella estàtica ni erràtica, sinó un sexe per als qui desitgin conviure en amor sense consumir la passió.

I això requereix un art major del que necessitem per enamorar, perquè sempre és més fàcil fer créixer una flor que evitar que es panseixi.

Edicions internacionals

Edició catalana: Mina
Edició castellana: Random House Mondadori

© Zarana 2010 · Agència literària · Avís legal · Contacte || by {ti}