Com fer realitat un llibre

Zarana realitza projectes editorials com a packager, des del plantejament inicial de la idea fins la seva finalització i impressió. Dirigits a editorials, empreses i particulars, el nostre equip de col·laboradors pot assessorar-vos sobre com portar a terme un projecte editorial integral ajustat als objectius i recursos disponibles.

  • Plantejament del projecte editorial

Us ajudem a dissenyar el vostre projecte editorial, tenint en compte els objectius de la seva realització i els recursos disponibles.

  • Redacció i edició de textos

Podem redactar els textos pel vostre projecte o bé editar el material disponible, a fi que el resultat final sigui impecable.

  • Disseny i maquetació

Dissenyem el vostre projecte d'acord amb l'estil i el públic a qui desitgeu dirigir-vos. Els maquetistes que col·laboren amb nosaltres realitzaran la posada en pàgina de la totalitat el projecte.

  • Impressió

Us oferim diferents opcions d'impressió en funció de la quantitat d'exemplars que necessiteu: off-set, impressió digital, print-on-demand. També us podem entregar el producte en suport digital perquè pugui ser descarregt on-line en formats compatibles per e-books.

  • Realització de fotografies i il·llustracions

Si el vostre projecte inclou imatges, podem oferir-vos els serveis de fotògrafs i il·lustradors especialitzats.


 

© Zarana 2010 · Agència literària · Avís legal · Contacte || by {ti}